Dyrekcja

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

mgr Izabella Urbaniec

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

mgr Lilla Wózek

Komentarze są wyłączone.