Ogłoszenia

ZAMÓWIENIA NA OBIADY DODATKOWE DLA DZIECI PRZYJMOWANE SĄ W DANYM DNIU DO GODZINY 8 :15 – TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ SMS

POJEMNIKI STYROPIANOWE W KTÓRYCH  MOŻNA ODEBRAĆ OBIAD DLA DZIECKA SĄ ODPŁATNE

1 POJEMNIK – 1, OO ZŁ

Wpłaty za obiady za miesiąc  LUTY  przyjmowane będą od 01 do 10  LUTEGO  2019 r.  w następujących dniach i godzinach:

 

Od   1.02 2019 do  10.02.2019r. w godzinach od 730 – 1100 oraz od 1330– 1400 w stołówce szkolnej.

  

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY

DLA UCZNIÓW  20 X 8,50 ZŁ.= 170,00 ZŁ

DLA DOROSŁYCH 20 X 9,50 ZŁ.= 190,00 ZŁ

 

W PODANYCH PŁATNOŚCIACH ODLICZONE SA JUŻ DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ

 PROSZĘ NIE ODLICZAĆ ICH PONOWNIE PRZY DOKONYWANIU WPŁAT PRZELEWEM:

BEZ ;

 

 

PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO:

42102029060000170203116282

Firma Handlowo Usługowa

Anna Borek Kawałek

ul. Na Błonie 15d

30-147 Kraków

 

W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ  oraz okres za jaki jest płatność.

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie braku zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nie przekraczającym terminie wyznaczonym na dany miesiąc.

Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 8:15 pod numerem telefonu 609 239 516  WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

 

 

JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016 r,  PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NAS PRZEPISAMI.

Komentarze są wyłączone.