Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KONTAKT: rada(zastąp nawias znakiem @)sp153-krakow.edu.pl

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz Wolicki        t.wolicki(zastąp nawias znakiem @)wolicki.com.pl

Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Sarkowicz       wojciech.sarkowicz70(zastąp nawias znakiem @)gmail.com

Skarbnik

Sekretarz – Krzysztof Włodarski                                      krzywlodar(zastąp nawias znakiem @)gmail.com

Członek – Agnieszka Knechciak                                      aga.knechciak(zastąp nawias znakiem @)op.pl

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

ul. Na Błonie 15 D

30 – 147 Kraków

NIP 677-21-02-169

 

Skarbnicy dokonują wpłat gotówką do skarbnika Katarzyny Lipiarz – Wymysło bądź bezpośrednio na podany numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP numer rachunku 38 1020 2906 0000 1102 0014 6605

 

Ze wskazaniem: klasa oraz tytuł wpłaty: składka na Radę Rodziców lub wpłata fundusze celowe.

 

Członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Gmyrek – Gołąb klasa I A

Anieszka Knechciak – klasa I B

Tomasz Klimek – klasa II A

Katarzyna Bandoła – klasa II B

Dorota Choczewska – klasa III A

Barbara Liro – klasa III B

Edyta Abakumowicz – klasa III C

Renata Huppert – klasa IV A

Agnieszka Kogut – klasa IV B

Tomasz Wolicki – klasa IV S

Bernard Kutek – klasa V A

Agnieszka Kowalska – klasa V B

Paweł Piątek – klasa V S

Paweł Pasierb – klasa VI A

Aneta Radłowska – Działo – klasa VI B

Krzysztof Włodarski – klasa VI S

Tomasz Kowalski – klasa VII A

Magdalena Kulma – klasa VII B

Wojciech Sarkowicz – klasa VII S

 

22.05.2018r.

Pismo w sprawie utworzenia klasy pierwszej w SP 153 w Krakowie (22.05.2018 r.)

 

18.04.2018r.

Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., w odpowiedzi  na pismo Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2018 r., podjęła uchwała nr 23, na podstawie której wyraża zgodę na włączenie SP 153 do ZSO nr 8 z dniem 1 września 2019 r. Szczegóły treści uchwały zamieszczone będą na stronie http://sp153-krakow.edu.pl/rada-rodzicow/. Podjęta uchwała ma charakter opiniodawczy.

 Z poważaniem,

  Tomasz Wolicki

Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 153 w Krakowie

 

21.03.2018r.

Pismo z Urzędu Miasta

Komentarz Rady Rodziców do Pisma z Urzędu Miasta

UCHWAŁY RADY RODZICÓW

UCHWAŁA nr 31 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 30 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 29 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 28 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 27 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 26 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 25 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 24 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 23 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 22 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 21 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 20 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 19 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 18 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 17 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 16 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 15 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 14 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 13 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 12(2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 11 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 10 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 9 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 8 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 7 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 6 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 5 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 4 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 3 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 2 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 1 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

 

Protokół wyborczy:

Regulamin Rady Rodziców SP 153

Komentarze są wyłączone.