Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz Wolicki        t.wolicki(zastąp nawias znakiem @)wolicki.com.pl

Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Sarkowicz       wojciech.sarkowicz70(zastąp nawias znakiem @)gmail.com

Skarbnik – Katarzyna Lipiarz – Wymysło                         lipiarzkatarzyna(zastąp nawias znakiem @)gmail.com

Sekretarz – Krzysztof Włodarski                                      krzywlodar(zastąp nawias znakiem @)gmail.com

Członek – Agnieszka Knechciak                                      aga.knechciak(zastąp nawias znakiem @)op.pl

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

ul. Na Błonie 15 D

30 – 147 Kraków

NIP 677-21-02-169

 

Skarbnicy dokonują wpłat gotówką do skarbnika Katarzyny Lipiarz – Wymysło bądź bezpośrednio na podany numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP numer rachunku 38 1020 2906 0000 1102 0014 6605

 

Ze wskazaniem: klasa oraz tytuł wpłaty: składka na Radę Rodziców lub wpłata fundusze celowe.

 

Członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Gmyrek – Gołąb klasa I A

Anieszka Knechciak – klasa I B

Tomasz Klimek – klasa II A

Katarzyna Bandoła – klasa II B

Dorota Choczewska – klasa III A

Barbara Liro – klasa III B

Edyta Abakumowicz – klasa III C

Renata Huppert – klasa IV A

Agnieszka Kogut – klasa IV B

Tomasz Wolicki – klasa IV S

Bernard Kutek – klasa V A

Agnieszka Kowalska – klasa V B

Paweł Piątek – klasa V S

Paweł Pasierb – klasa VI A

Aneta Radłowska – Działo – klasa VI B

Krzysztof Włodarski – klasa VI S

Tomasz Kowalski – klasa VII A

Katarzyna Lipiarz – Wymysło – klasa VII B

Wojciech Sarkowicz – klasa VII S

 

UCHWAŁY RADY RODZICÓW

UCHWAŁA nr 17 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 16 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 15 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 14 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 13 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 12(2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 11 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 10 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 9 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 8 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 7 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 6 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 5 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 4 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 3 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 2 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

UCHWAŁA nr 1 (2017-2018) Rady Rodziców SP 153 w Krakowie

 

Protokół wyborczy:

Regulamin Rady Rodziców SP 153

Komentarze są wyłączone.