Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KONTAKT: rada(zastąp nawias znakiem @)sp153-krakow.edu.pl

STRONA INTERNETOWA: https://rrsp153krakow.blogi.pl/

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Hadyniak-Pogwizd VIb

Zastępca Przewodniczącego – Anna Bodzoń-Kułakowska

Skarbnik – Władysław Szynalik VIIs

Sekretarz – Gabriela Klimek IIIa

Członek – Bernard Kutek VIa

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

ul. Na Błonie 15 D

30 – 147 Kraków

NIP 677-21-02-169

 

Skarbnicy dokonują wpłat gotówką do skarbnika  bądź bezpośrednio na podany numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP numer rachunku 38 1020 2906 0000 1102 0014 6605

 

Ze wskazaniem: klasa oraz tytuł wpłaty: składka na Radę Rodziców lub wpłata fundusze celowe.

 

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2018/2019 składkę dobrowolną w wysokości:
– 50 zł na pierwsze dziecko uczęszczające do SP 153
-25 zł na drugie dziecko uczęszczające do SP 153
– trzecie i kolejne dzieci – zwolnione z opłaty
Kwotę tę należy wpłacić do 31 października 2018- wpłaty na konto do klasowego skarbnika, który następnie przelewa te pieniądze na konto Rady Rodziców.
Możliwy jest podział składki na dwie raty – I rata do 31.10.2018, II rata do 31.03.2019

 

19.09.2018r.

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2017-2018

 

 

UCHWAŁY RADY RODZICÓW

Uchwała nr 1

uchwalanr2

Uchwała nr 3

Zał nr 1 do Uchwały nr 3III2019 dnia 20.03.2019-Regulamin RR TJ

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Regulamin RR SP 153

Komentarze są wyłączone.