WAŻNE! OPIEKA MEDYCZNA W SP 153

Rada Rodziców informuje, że począwszy od października b.r. nie została podpisana umowa z pielęgniarką ani przez Dyrektora Szkoły nr 153 w Krakowie ani przez Radę Rodziców w związku z przekazanym stanowiskiem Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, które poniżej przedstawiamy. Z informacji przekazanej nam wynika, iż ani Dyrektor ani Rada Rodziców nie jest uprawniona do zatrudnienia pielęgniarki na terenie SP 153 w Krakowie.

Informacja dla Rodziców/Opiekunów dzieci SP 153

Na wniosek rodziców dzieci uczących się w młodszych klasach w szatni szkolnej powieszone zostały tabliczki zabraniające wstępu do boksów rodzicom i opiekunom.

Podyktowane jest to tym, iż w niewielkich boksach szatniowych w sytuacji jednoczesnego przebierania się nawet do 20 dzieci, pobyt w pomieszczeniu rodziców/opiekunów niejednokrotnie skutkował sytuacjami nieumyślnego potrącenia lub uderzenia plecakiem zawieszonym na ramieniu rodzica, jednego z maluchów.

Tym samym zakaz ma zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom.

 

Rada Rodziców SP153