OPIEKA PO ŚWIĘTACH

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice

Składam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie jakiego doznałam podczas strajku nauczycieli. Dziękuję za zapewnienie dzieciom opieki. Jestem świadoma tego, że dla wielu z Państwa nie było to łatwe.

Przeprowadziliśmy egzamin ósmoklasisty. Rozstajemy się na czas przerwy świątecznej, który dla naszych dzieci potrwa do wtorku.

Nie potrafię przewidzieć, czy strajk nauczycieli potrwa dalej, ale informuję, że w środę zapewnimy opiekę świetlicową dla chętnych w godzinach 7:00 – 17:00. Taką opiekę sprawować będą księża katecheci i wicedyrektor. W środę też odbędą się zajęcia z robotyki.

Wszystkie następne informację będę przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego, ponieważ wiem, że z tego sposobu informacji najczęściej Państwo korzystacie. W sytuacjach wyjątkowych dla Państwa, proszę również o kontakt osobisty lub telefoniczny. Poczynimy wówczas starania, aby w dogodny dla Państwa sposób zaopiekować się dziećmi.

Z poważaniem,

Lilla Wózek

p.o. Dyrektor Szkoły

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Państwo!
Informuję, że w dalszym ciągu w szkole trwa strajk wszystkich nauczycieli. Zawieszam, więc zajęcia w szkole w dniu 12.04.2019 r. Razem z panią Wicedyrektor zapewnimy dla 25 uczniów opiekę świetlicową. Wydawane będą obiady w godzinach 11:00 – 13:00.

Zawiadamiam również, że w dniach 15 IV,16 IV,17 IV 2019 r. przeprowadzimy egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas VIII to bardzo ważne wydarzenie. Podczas tych dni nie będziemy miały możliwości zapewnienia opieki świetlicowej (ze względu na pracę w komisji egzaminacyjnej). Uprzejmie proszę o zrozumienie bardzo trudnej sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom  w domach.

O ewentualnych zmianach poinformuję w osobnym komunikacie.

p.o. Dyrektor Szkoły-Lilla Wózek

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego  zawieszam zajęcia szkolne 

w czwartek tj. 11.04.2019 r.

Uczniowie mogą codziennie skorzystać ze szkolnej stołówki i zjeść obiad w godzinach 11:00 – 13:00. Zapewnimy również, tak jak wcześniej deklarowałam opiekę dla 25 uczniów.

W dalszym ciągu bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także  Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa (linki podawałam wcześniej).

Z wyrazami szacunku,

p.o. Dyrektor Szkoły – Lilla Wózek

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie.

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego,  zawieszam zajęcia szkolne w środę tj. 10 kwietnia 2019 r.

Przypominam, że w dalszym ciągu podczas strajku uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą mogli pod opieką Dyrektora lub Wicedyrektora zjeść obiad w godzinach 11:00 – 13:00. Zapewnimy również, tak jak wcześniej deklarowałam – opiekę dla 25 uczniów.

Nieustanie proszę  o zrozumienie trudnej sytuacji i w miarę możliwości  zaopiekowanie się dziećmi   oraz umożliwienie im udziału w trzecim dniu rekolekcji wielkopostnych.

Z wyrazami szacunku,

p.o. Dyrektor Szkoły – Lilla Wózek

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie Informuję,

że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego,  zawieszam zajęcia szkolne we wtorek

tj. 9 kwietnia 2019 r.

Przypominam, że w dalszym ciągu podczas strajku uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą mogli pod opieką Dyrektora lub Wicedyrektora zjeść obiad w godzinach 11:00 – 13:00. Zapewnimy również, tak jak wcześniej deklarowałam – opiekę dla 25 uczniów.

Bardzo proszę Państwa o zrozumienie trudnej sytuacji i w miarę możliwości o zaopiekowanie się dziećmi oraz umożliwieniu im udziału w drugim dniu rekolekcji wielkopostnych.

Z wyrazami szacunku – p.o. Dyrektor Szkoły – Lilla Wózek

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ Z POWODU STRAJKU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego,  p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zawieszam zajęcia szkolne 

w poniedziałek tj. 8 kwietnia 2019 r.

Przypominam jednocześnie, że podczas strajku uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą mogli pod opieką Dyrektora lub Wicedyrektora zjeść obiad w godzinach 11:00-13:00.  Zapewnimy również, tak jak wcześniej deklarowałam – opiekę dla 25 uczniów.

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku

z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego

zamknięcia Szkoły/Przedszkola.

Potrzebne linki:

Oświadczenie:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36?fbclid=IwAR0Tuxe5CgFsKPLcDNM2_q9sqige2dh5i73F2YF-1Auv18vH1Rhoietbs1c

Wniosek Z-15A:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15?fbclid=IwAR0nLRDiWU34dDn2HYi2CXLD3TTdImTPej0WPPadOlMrdhHRlSwHC3xVzUU

 

8 kwietnia 2019 r. będę w posiadaniu bieżących informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni podejmę w poniedziałek- 8.04 2019 r.

Jeśli strajk wydłuży się na kolejne dni, w trosce o zapewnienie higienicznych warunków przebywania dzieci w szkole, będę zmuszona zawiesić wszystkie zajęcia.

Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także  Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa (linki podawałam wcześniej: np.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/228954,1812,komunikat,kulturalne_propozycje_nie_tylko_na_czas_strajku.html

Bardzo dziękuję Państwu za nadsyłane słowa zrozumienia i życzliwości.

Z wyrazami szacunku – p.o. Dyrektor Szkoły – Lilla Wózek