Zajęcia szachowe od 01 października 2012 r.

Uprzejmie informuję, że od 01 października 2012 roku w SP 153 rozpoczną się zajęcia szachowe – kontynuacja zajęć zeszłorocznych. Prowadzącą będzie nadal instruktor KKSz – Kamila Kałużna

Strona internetowa KKSz

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w tischnerówce w godzinach:

  • 08:00 – 08:45 – klasa I B i II A
  • 12:35 – 13:20 – klasa I A i klasy III
  • 13:25 – 14:20 – klasa II B i klasy III
  • 14:30 – 15:15 – klasy IV – VI
  • 15:15 – 16:00 – klasy IV – VI.

Ilość grup jest uzależniona od zainteresowania zajęciami. Wszyscy chętni powinni zgłosić się na zajęcia organizacyjne 01 października 2012 roku o wybranej godzinie.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję: nauczyć się podstaw gry w szachy, nauczyć się zapisywać partie oraz obsługiwać zegar szachowy, podnosić swoje umiejętności szachowe, w sympatycznej atmosferze rozgrywać pojedynki z rówieśnikami.

W trakcie zajęć dziecko powinno: być aktywne, koleżeńskie i zdyscyplinowane, a także mieć ze sobą zeszyt oraz przybory do pisania. inne pomoce zapewnia organizator.

Aby uczestniczyć w zajęciach należy uiścić składkę członkowską KKSz, która aktualnie wynosi 110 zł semestralnie.(200 zł przy opłacie za rok z góry).

Płatności należy dokonywać poprzez wpłatę na konto klubu KBS 51 8591 0007 0020 0052 8360 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko, szkoła do 15.10.2012 r.

Opłacenie składki umożliwia korzystanie z 40% rabatu na wpisowe na imprezach organizowanych przez klub, a także bezpłatne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w siedzibie klubu przy ul. Prądnickiej 43.

Kontakt:

Jacek Wolak – prezes klubu
tel. 791 655 136
email: jwolak(zastąp nawias znakiem @)kksz.krakow.pl

Kamila Kałużna – instruktor
tel. 693 046 440

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej Nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

3 września 2012 r.

  • godzina 8:45 – rozpoczęcie roku szkolnego klasy IV – VI
  • godzina 10:00 – Msza Święta w Kościele św. J. Kantego
  • godzina 11:00 – rozpoczęcie roku szkolnego klasy I – III

Kiermasz używanych podręczników

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że w środę 27 czerwca 2012 roku w godzinach 16:30 – 18:00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Uczniowie klas V i VI którzy chcą sprzedać swoje podręczniki mogą to zrobić pod opieką rodziców lub samodzielnie. Opiekunem ze strony Szkoły będzie Izabella Urbaniec.

Uczniowie klas IV nie mogą odsprzedawać swoich podręczników klasom III ze względu na nową podstawę programową.

Podręczniki do sprzedaży muszą być w dobrym stanie, nie mogą być potargane, wybrakowane i porysowane. Proponowana cena nie może przekraczać 70 % wartości podręcznika nowego.

Na kiermasz będą przygotowane sale:

  • dla klas V – 202
  • dla klas VI – 203

Wicedyrektor Szkoły
Izabella Urbaniec

1% podatku – podziękowanie

Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, którzy przekazali 1% podatku dla naszej Szkoły.

Środki uzyskane z odpisu są przeznaczone na najpilniejsze potrzeby szkoły, np.: środki higieniczne do toalet, środki czystości, papier ksero i konserwacja kopiarek. Zużycie środków higienicznych i materiałów do ksero jest tak duże, że wpłacane przez każdego rodzica 2 zł miesięcznie na te cele jest niewystarczające.