Szkolne eliminacje XI Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Szkolne eliminacje XI Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania odbędą się:

Klasy I, II i III, IV          w czwartek, 18 stycznia 2018r.        w  godz. 10.35 – 12.20

klasy V, VI, VII             w piątek, 19 stycznia 2018r.             w godz. 9.40 – 10.25

 Uczniowie w tym dniu przychodzą na zajęcia lekcyjne zgodnie z  podziałem godzin.

Na konkurs będą proszeni przez członka jury z sal lekcyjnych.

Obowiązuje strój galowy.

Należy przynieść książkę lub skserowany tekst; znać imię i nazwisko autora oraz tytuł przygotowanego tekstu.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2018

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2018

 • Konkurs jest adresowany do uczniów z klas IV-VII
 • Odbędzie się 1.03.2018 r.
 • Jest to test jednokrotnego wyboru.
 • Koszt 9zł
 • Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 5 lutego 2018 r.
 • Dokładne informacje na temat zagadnień konkursowych dla poszczególnych klas, przykładowe testy oraz wszelkie inne informacje związane z konkursem dostępne są na stronie:  www.ces.edu.pl

Konkurs literacko-plastyczny „ZACZYTANA ZAKŁADKA”

Konkurs literacko-plastyczny  „ZACZYTANA ZAKŁADKA”

*Organizatorem konkursu  jest Młodzieżowy Dom Kultury  im. K.I.Gałczyńskiego w Krakowie.

*Konkurs adresowany jest do uczniów z klas III-V.

*Uczestnicy przygotowują krótkie opowiadanie o swojej ulubionej książce/ polskiego autora/
i zakładkę do niej, która będzie ilustracją do książki. Opowiadanie powinno być czytelnym rękopisem, obejmującym około dwie strony formatu A5. Technika plastyczna i forma przygotowania zakładki jest dowolna.

*Prace wraz z zakładką należy przynieść do szkoły do dnia 26 lutego 2018 r. i oddać je nauczycielowi języka polskiego – p. Agnieszce Iwulskiej.

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego GALILEO 2018

Uwaga! Ogólnopolski konkurs języka angielskiego GALILEO 2018!

Termin konkursu – poniedziałek 05.03.2018; 
koszt konkursu – 9 zł; 
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego – 31.01.2018.
                                                                                                  Szkolni organizatorzy konkursu
                                                                                                  nauczyciele języka angielskiego

Laureaci konkursu MULTITEST 2017: JĘZYK ANGIELSKI

 

W środę 18.10.2017 roku 32 uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych uczestniczyło
w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego MULTITEST 2017. Z radością informujemy, że laureatami zostali: Tomasz Klimek z klasy 6a (szóste miejsce na 659 uczestników), Hubert Działo z klasy 6b (dziesiąte miejsce na 659 uczestników) oraz Julia Kogut z klasy 4b (wyróżnienie za zajęcie 13 miejsca na 594 uczestników).

Serdecznie gratulujemy wszystkim wspaniałych osiągnięć i zachęcamy innych uczniów do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Zbigniew Kwiatek

Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017/18

Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017/18

„Krakowska Matematyka” 

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego. Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie” .

Etapy konkursu:

 • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
 • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl )

Małopolski Konkurs Matematyczny  dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Etapy  konkursu:

 • szkolny        –     24.11.2017
 • rejonowy    –    24.01.2018
 • wojewódzki –    20.03.2018

  Uczeń przystępuje do konkursu po podpisaniu przez jego rodziców oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 3 do  regulaminu.                                                                                                             Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VII z terenu województwa małopolskiego.              Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.

Uczeń na każdym etapie konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.                                                                                                            Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień  regulaminu, komunikatów oraz instrukcji, które są integralną częścią arkusza konkursowego.

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl

Ogólnopolski Konkurs  „ Alfik Matematyczny”.

 Konkurs odbędzie się 22  listopada 2017 r.

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do klasy VII,
z podziałem na kategorie wiekowe.                                                                                                                  Przykładowe testy na stronie : www.jersz.pl

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 2018 r.

Konkurs odbędzie się  15 marca 2018r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do klasy VII,
z podziałem na kategorie wiekowe.

                                                                                                   Nauczyciele matematyki

 

 

KONKURS: DO SZOPY HEJ PASTERZE…

DO SZOPY HEJ PASTERZE…
Świetlica szkolna wraz z działaczem społecznym Panem Jerzym Pająkiem zaprasza wszystkie dzieci,młodzież oraz seniorów do udziału w konkursie na najpiękniejszą SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ.
Prace konkursowe należy składać do dnia 11 grudnia 2017r. ( poniedzialek ) do świetlicy szkolnej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu przed świętami.
                                                                                  Organizatorzy:                                                                                                                                         nauczyciele świetlicy wraz z panem Jerzym.