IX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Tradycyjnie już-po raz dziewiąty Dom Harcerza przy ul. Lotniczej w Krakowie organizuje konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego.
• Przedmiotem konkursu jest przygotowanie dwóch dowolnie wybranych wierszy poety Jana Twardowskiego. Jeden z wierszy jest prezentowany obowiązkowo, a drugi na prośbę jury.
• Przy ocenie recytacji jury konkursu będzie brało pod uwagę m.in. znajomość tekstu, jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Ze względu na ferie zimowe proszę o zgłoszenie swojego udziału do 15.01.2016 r. do nauczyciela języka polskiego p. A. Iwulskiej. Należy podać tytuły dwóch utworów, które uczeń będzie recytował.

Nauczyciel języka polskiego – A. Iwulska

Tajemnica Starego Witraża – opis


Tajemnica_Starego_Witraza

 Tajemnica Starego Witraża to cykl opowieści  o niezwykłych przygodach grupy nastolatków,  w której prym wiedzie dziewczyna o nadnaturalnych zdolnościach.

Marta urodziła się w Polsce, ale całe życie mieszkała poza jej granicami. Pewnego razu przyjeżdża na wakacje na Warmię i tam pozostaje pod  opieką wujka Jurka – starszego pana, ojca chrzestnego swojego taty. Wraz z wnukami gospodarza mieszka w domu pełnym antyków i dzieł sztuki, w domu, gdzie tchnienie tajemnicy zieje z każdego kąta.

W pierwszym tomie serii pt. „ Trzy krople życia”, w domu nad jeziorem Marta spotyka Helenę, dziewczynkę z przeszłości. Razem z nią i wnukami wujka Jurka – Alicją i Kacprem -rozwiązuje tajemnicę starego witraża. Ich wspólne perypetie sprawiają, że w życiu samotnych dotychczas nastolatków pojawia się i cementuje nowa jakość: PRZYJAŹŃ… i to taka, dla której warto zaryzykować.

W drugim tomie pt. „Księga życzeń”, mieszkańcy , podążając zaskakującym tropem, trafiają do krzyżackiej strażnicy w Bezławkach. Natykają się tam na tajny krąg braci kapturowych. Bractwo strzeże tajemnicy, która okazuje się dużo straszniejsza, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać… W rozwikłaniu sekretu pomocne są przesłania odnajdywane w listach
i starych księgach.

Opowieści przepełnione są sekretami, niezwykłymi zdarzeniami, zaklęciami  i tajemniczymi wskazówkami. Ale jest też pełna humoru i zabawnych sytuacji. (opis wzięty z książki).

Przyjemnej lektury J

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK HUMANISTYCZNY

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do VI.
Termin: 16 grudnia (środa) 2015 r.
Konkurs jest samofinansującym się- koszt 9 zł.
Zapisy do 24 listopada 2015 roku u nauczycieli polonistów.
Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.
UWAGA: Termin zapisu przedłużono do 2.12.2015 r.

Konkurs literacko-plastyczny pt. „Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 1 – 6 do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach Małopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pt.”Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie”.

Cele konkursu
• Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury literackiej Małopolski.
• Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.
• Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.
• Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie edukacji medialnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.
• Korzystanie z bogatej oferty instytucji kulturalnych Małopolski (biblioteki, muzea).

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów wyłącznie z terenu województwa małopolskiego.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

b. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
Napisanie bajki lub opowiadania dotyczącego regionu Małopolski nawiązującego do dorobku literackiego twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Jedna strona w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

Termin składania prac do dnia 12 listopada 2015r., do biblioteki szkolnej.

Regulamin do pobrania w bibliotece.
Zapraszamy.

Organizator:
Jadwiga Więcławek

OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO

KONKURS „OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO” odbędzie się 2.11.2015 r. w godzinach 13.30-14.45 w sali 301. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie, proszeni są o przybycie na czas. Zbiórka przed salą 301. Należy zabrać ze sobą niebieski lub czarny długopis.

Agnieszka Iwulska

KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻEK „MAGICZNE DRZEWO. GRA” ORAZ „WAKACJE MIKOŁAJKA”

Konkurs dla klas 4-6 ze znajomości książki A. Maleszki „Magiczne Drzewo. Gra” odbędzie się w poniedziałek, 19.10.2015r. na lekcji 3 tj. godz.9:45 – 10: 30 w stołówce szkolnej. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy

Konkurs dla klas 2-3 ze znajomości książki Sempe, Goscinny „Wakacje Mikołajka” odbędzie się we wtorek 20.10.2015 r. na lekcji 3, tj. godz. 9:45 – 10:30 w Tischnerówce. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY – Małopolski Baltie 2016 – zgłoszenie

Wszyscy uczniowie z klas VI, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie, proszeni są o dostarczenie podpisanej zgody najpóźniej do dnia 15.10.2015 r. (czwartek). Po 15 października osoby, które nie dostarczyły podpisanej zgody zostają automatycznie wykreślone z listy uczestników konkursu.
W zależności od ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje wewnątrzszkolne, w celu wyłonienia najlepszych uczniów, którzy 20 października będą reprezentowali szkołę podczas etapu szkolnego konkursu. Ilość miejsc jest ograniczona ilością stanowisk komputerowych. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

Edyta Lasek

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY – Małopolski Baltie 2016

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę.
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu).
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2016.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977).

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
– uruchomienie komputera
– zalogowanie się na komputerze
– uruchomienie programu komputerowego
– korzystanie z pomocy uruchomionego programu
– utworzenie nowego katalogu
– utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu
– rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
– praca w środowisku programowania
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
– uruchomienie przeglądarki
– przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej
– logowanie się
– otwieranie zadań
– pobieranie plików z platformy
– przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
– proste procedury  (Pomocnicy)
– współrzędne polowe
– wczytywanie sceny
– literały
– decyzje (if, else)
– pętle (for, while-do)
– stałe, zmienne
– procedury z parametrami
– graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
– czcionki
– współrzędne pikselowe
– obszary
– praca ze scenami
– praca z obrazkami
– wczytanie obrazka
– praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I – VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha – http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe – http://baltie.pl/pl/lekcje.asp
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 –
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 – Pobierz program). 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

Krakowska Matematyka 2015/2016

Tegoroczny temat konkursu: „Jubileusze w Krakowie”.
Etapy konkursu:
szkolny – 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
międzyszkolny – 11 marca 2016 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej konkursu www.tsmat.prv.pl ; dojazd na koszt własny).
Zgłoszenia do konkursu do 19.10.2015 r.