Konkurs literacko-plastyczny pt. „Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 1 – 6 do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach Małopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pt.”Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie”.

Cele konkursu
• Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury literackiej Małopolski.
• Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.
• Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.
• Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie edukacji medialnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.
• Korzystanie z bogatej oferty instytucji kulturalnych Małopolski (biblioteki, muzea).

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów wyłącznie z terenu województwa małopolskiego.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

b. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
Napisanie bajki lub opowiadania dotyczącego regionu Małopolski nawiązującego do dorobku literackiego twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Jedna strona w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

Termin składania prac do dnia 12 listopada 2015r., do biblioteki szkolnej.

Regulamin do pobrania w bibliotece.
Zapraszamy.

Organizator:
Jadwiga Więcławek

OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO

KONKURS „OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO” odbędzie się 2.11.2015 r. w godzinach 13.30-14.45 w sali 301. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie, proszeni są o przybycie na czas. Zbiórka przed salą 301. Należy zabrać ze sobą niebieski lub czarny długopis.

Agnieszka Iwulska

KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻEK „MAGICZNE DRZEWO. GRA” ORAZ „WAKACJE MIKOŁAJKA”

Konkurs dla klas 4-6 ze znajomości książki A. Maleszki „Magiczne Drzewo. Gra” odbędzie się w poniedziałek, 19.10.2015r. na lekcji 3 tj. godz.9:45 – 10: 30 w stołówce szkolnej. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy

Konkurs dla klas 2-3 ze znajomości książki Sempe, Goscinny „Wakacje Mikołajka” odbędzie się we wtorek 20.10.2015 r. na lekcji 3, tj. godz. 9:45 – 10:30 w Tischnerówce. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy