MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY – Małopolski Baltie 2016 – zgłoszenie

Wszyscy uczniowie z klas VI, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie, proszeni są o dostarczenie podpisanej zgody najpóźniej do dnia 15.10.2015 r. (czwartek). Po 15 października osoby, które nie dostarczyły podpisanej zgody zostają automatycznie wykreślone z listy uczestników konkursu.
W zależności od ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje wewnątrzszkolne, w celu wyłonienia najlepszych uczniów, którzy 20 października będą reprezentowali szkołę podczas etapu szkolnego konkursu. Ilość miejsc jest ograniczona ilością stanowisk komputerowych. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

Edyta Lasek

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY – Małopolski Baltie 2016

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę.
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu).
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2016.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977).

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
– uruchomienie komputera
– zalogowanie się na komputerze
– uruchomienie programu komputerowego
– korzystanie z pomocy uruchomionego programu
– utworzenie nowego katalogu
– utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu
– rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
– praca w środowisku programowania
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
– uruchomienie przeglądarki
– przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej
– logowanie się
– otwieranie zadań
– pobieranie plików z platformy
– przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
– proste procedury  (Pomocnicy)
– współrzędne polowe
– wczytywanie sceny
– literały
– decyzje (if, else)
– pętle (for, while-do)
– stałe, zmienne
– procedury z parametrami
– graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
– czcionki
– współrzędne pikselowe
– obszary
– praca ze scenami
– praca z obrazkami
– wczytanie obrazka
– praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I – VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha – http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe – http://baltie.pl/pl/lekcje.asp
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 –
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 – Pobierz program). 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

Krakowska Matematyka 2015/2016

Tegoroczny temat konkursu: „Jubileusze w Krakowie”.
Etapy konkursu:
szkolny – 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
międzyszkolny – 11 marca 2016 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej konkursu www.tsmat.prv.pl ; dojazd na koszt własny).
Zgłoszenia do konkursu do 19.10.2015 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO “OLIMPUS” SESJA JESIENNA

* Przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI.
* Jest konkursem samofinansującym się- koszt 9 zł
* Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.
* Termin konkursu: 2 listopada 2015 r.
* Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 7 października.
* Testy archiwalne znajdą się w Archiwum testów (www.olimpus.edu.pl)

Szkolny organizator konkursu: Agnieszka Iwulska

WIELOBÓJ SPRINTERSKI

11.09.2015 r. reprezentacja dziewcząt i chłopców naszej szkoły została zaproszona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie do udziału w “Wieloboju Sprinterskim”.
Zawody odbyły się z okazji oddania do użytku bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 93. W zawodach wzięli udział uczniowie z pięciu szkół podstawowych: SP 50, SP 72, SP 93, SP 138 i SP 153.
Zawodnicy wystartowali w trzech konkurencjach: biegu na 60 m, sztafecie 4×110 m i biegu wahadłowym. O końcowym wyniku decydowała suma wszystkich czasów uzyskanych przez zespół dziewcząt i chłopców w poszczególnych konkurencjach.
Nasi reprezentanci biegali wspaniale i po zaciętej walce wywalczyli I miejsce w zawodach.
Naszą szkołę reprezentowali:
Aleksandra Wiecheć kl. 6s
Julia Sarkowicz kl. 6s
Natalia Piotrowska kl. 6b
Gabriela Matus kl. 6b
Patrycja Pietroń kl. 6b
Filip Kozłowski kl. 5s
Antoni Janiszewski kl. 6a
Aleksander Buksa kl. 6b
Kamil Sanojca kl. 6b
Kacper Wolicki kl. 5s

SDC11906_1638x1229

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Gratulujemy!!!