Kiermasz używanych podręczników

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że we wtorek 24 czerwca 2014 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Uczniowie, którzy chcą sprzedać swoje podręczniki, mogą to zrobić pod opieką rodziców lub samodzielnie.

Możliwość odsprzedania podręczników:

  • kl. II może odsprzedać podręcznik do religii
  • kl. III nie może odsprzedać żadnego podręcznika
  • kl. IV może odsprzedać podręczniki z wyjątkiem tych, które są przewidziane na 3 lata
  • kl. V może odsprzedać podręczniki z wyjątkiem tych, które są przewidziane na 3 lata.

Uczniowie klas VI nie mogą odsprzedać swoich podręczników ze względu na nową podstawę programową.

Podręczniki do sprzedaży muszą być w dobrym stanie, nie mogą być potargane, wybrakowane i porysowane.

Proponowana cena nie może przekraczać 70% wartości podręcznika nowego. Na kiermasz będą przygotowane sale 206 i 209.

Izabella Urbaniec
Wicedyrektor Szkoły

Wyprawka szkolna 2014

Informujemy, że w 2014 r. będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników można się zapoznać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce – „Finansowanie edukacji”.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy i termin przyjmowania wniosków zostaną podane na Portalu edukacyjnym Miasta Krakowa i stronie MOPS po wejściu w życie rozporządzenia.

Kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.