Próbny sprawdzian klas 6-tych

Dyrekcja Szkoły informuje, że planowany na 12 listopada 2013 r. sprawdzian próbny dla klas VI odbędzie się 19 listopada 2013 r.
Zmiana terminu jest podyktowana względami organizacyjnymi.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.