Informacja dla Rodziców

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu kończącego klasę sz

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.