Stanowisko Przewodniczących Komisji Edukacji Rad Dzielnic w sprawie aktualnej sytuacji placówek oświatowych

Stanowisko Przewodniczących Komisji Edukacji Rad Dzielnic
w sprawie aktualnej sytuacji placówek oświatowych
wynikającej z polityki oszczędnościowej Miasta Krakowa,
wypracowane podczas spotkania w dniu 22 marca 2012 roku
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Niniejszym wyrażamy głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec sytuacji, jaka wytworzyła się w ciągu ostatnich miesięcy w szkołach i innych placówkach oświatowych Krakowa. Została ona wywołana zmianami oszczędnościowymi, wprowadzanymi w sposób chaotyczny i nieprzemyślany. Po zapoznaniu się z głosami mieszkańców oraz po odbyciu rozmów z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i radnymi Miasta Krakowa –

Domagamy się wyjaśnienia następujących kwestii:

 

  1. Ile pieniędzy dopłaca Gmina Kraków do subwencji oświatowej do szkół, bez wliczania przedszkoli, które są zadaniem własnym Gminy? Posiadamy dane, z których wynika, że do szkół generalnie dopłaca się ok. 5% oraz że są też takie, do których nie dopłaca się ani złotówki. Interpelacje radnych Miasta Krakowa w tej sprawie pozostają bez odpowiedzi. czytaj dalej…

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej – List otwarty do Dyrektorów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych w Krakowie.

W dniu 24 marca w auli VIII LO w Krakowie, już po raz kolejny spotkaliśmy się jako rodzice dzieci i młodzieży z samorządowych placówek oświatowych, w związku z sytuacją w krakowskiej oświacie. W trakcie spotkania powołane zostało do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej. W kolejnych głosowaniach został przyjęty statut organizacji i wybrano jej władze. Mamy nadzieję na wspólne działanie dla dobra dzieci i młodzieży, tak jak ma to miejsce na poziomie poszczególnych placówek…. czytaj dalej…

Ogólne wyniki klasyfikacji klas IV – VI za I semestr roku szkolnego 2011/2012

W klasach IV – VI klasyfikowano 178 uczniów.

Liczba uczniów, którzy uzyskali oceny celujące:

Ilość ocen celujących

6 ocen

5 ocen

4 ocen

3 ocen

2 ocen

1 ocen

Razem

Liczba uczniów

1

uczeń

4

uczniów

4

uczniów

11 uczniów

24 uczniów

71 uczniów

115

Ocena zachowania:

Zachowanie

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

Razem

Liczba uczniów

45

93

31

6

3

0

178

Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów:         czytaj dalej…