Wizyta księdza biskupa Jana Zająca

 W poniedziałek, 28 lutego 2011 roku naszą szkołę odwiedzi ksiądz biskup Jan Zając. Wizyta ma związek z trwającą wizytacją Parafii Św. jana Kantego. Ksiądz biskup spotka się z uczniami naszej szkoły na sali gimnastycznej o godz. 12:00. W związku z tym w poniedziałek lekcje będą skrócone wg poniższego harmonogramu.

1. 8:00 – 8:35

2. 8:40 – 9:15

3. 9:25 – 10:00

4. 10:05 – 10:40

5. 10:55 – 11:30

Rekrutacja przyszłorocznych pierwszoklasistów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d informuje rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów o ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2011/2012.
Ze szczegółami rekrutacji można się zapoznać na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce: EWIDENCJA ZAPISU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Rodzice, którzy już złożyli "Ankietę zapisu dziecka do kl. I" w naszej szkole, muszą wypełnić nowy formularz dostępny od 1 marca 2011 r. na stronie dla rodziców (www.portaledukacyjny.krakow.pl) i dostarczyć go do naszej placówki.
Informacje i pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać również w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 osobiście lub telefonicznie.

Darmowy program do rozliczenia rocznego PIT za 2010 rok

Dyrekcja Szkoły Podstawowej NR 153 w Krakowie serdecznie zaprasza do ponownego udziału w akcji "1% dla naszej szkoły". Z przekazanego przez Państwa 1% podatku za rok 2009 uzyskaliśmy kwotę 863,56 zł, która w całości została przeznaczona na zakup środków higienicznych dla naszej szkoły.
W roku 2011 – tak jak poprzednio – odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Podatnik w odpowiednim PIT za rok podatkowy 2010 zaznacza jedynie nazwę i numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1% odpis.

W naszym przypadku – w Rozdziale – "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" należy:

– wpisać nazwę OPP czyli "Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska"
– wpisać Nr KRS czyli 0000052078
– wpisać wnioskowaną kwotę odpisu – czyli nie więcej niż 1% z pozycji "Podatek należny" w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
– w rubryce – "Informacje uzupełniające" wpisać: "Odpis przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d. Wypełnienie tej rubryki jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje, że przekazana kwota dotrze do naszej Szkoły.

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZENIA ROCZNEGO PIT ZA ROK 2010 MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC NA PONIŻSZY PRZYCISK. Program jest spakowany, po jego ściągnięciu proszę kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję "wyodrębnij wszystkie" a następnie zainstalować program.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.spsm.edu.pl
Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty. Państwa pomoc od kilku lat umożliwia pokrycie wydatków, na które nie ma środków w budżecie.

Zajęcia dla przyszłorocznych pierwszoklasistów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 D zaprasza na zapowiadane wcześniej zajęcia adaptacyjne przyszłorocznych pierwszoklasistów, które będą się odbywały w czwartki (oprócz Wielkiego Czwartku) w godzinach 16:00 – 17:00.
Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek 24 lutego 2011 roku o godz. 16:00 w sali nr 102.
Ostatnie spotkanie planowane jest na 26 maja 2011 roku.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących w naszej Szkole.
Może w nich wziąć udział każde dziecko niezależnie od złożenia przez rodziców deklaracji uczestnictwa. Można też skorzystać z pojedynczych zajęć.
Prosimy, aby dzieci miały ze sobą obuwie na zmianę.