Ferie zimowe na sportowo

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Krowodrza

w porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 153 w Krakowie

zaprasza

w okresie ferii zimowych na zajęcia:

gry i zabawy sportowe

do Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

 

w dniach: 03 – 04.02.2011 r. (czwartek, piątek)

                   07 – 10.02.2011 r. ( od poniedziałku do czwartku)

w godzinach: 9:00 – 10:30  – dzieci szkół podstawowych

                         10:30 – 12:00 – młodzież.

UWAGA RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 D informuje, że w II semestrze bieżącego roku szkolnego w naszej placówce będą odbywały się zajęcia adaptacyjne dla przyszłorocznych pierwszoklasistów.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących w naszej Szkole.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach (dostępne w Przedszkolu) i złożenie jej w sekretariacie Szkoły lub w godzinach 15:00 – 18:30 u pracownika portierni szkolnej, który również dysponuje drukami (można wtpełnić na miejscu).

Deklarację można również pobrać klikając tutaj.

Termin składania deklaracji upływa 28 stycznia 2011 r.

Informacja o pierwszych zajęciach będzie wywieszona w Przedszkolu lub przekazana telefonicznie.

Dyrekcja Szkoły

Dzień otwarty dla przyszłorocznych pierwszoklasistów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie
serdecznie zaprasza
rodziców z dziećmi  
w środę 19 stycznia 2011 r. o godz.  17:00 na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Będzie możliwość uzyskania informacji o naszej placówce.

Dla dzieci odbędą się krótkie zajęcia prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

od 15 lutego do 31 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 153 będą się odbywały zajęcia popołudniowe dla przyszłorocznych pierwszoklasistów. Zainteresowani rodzice będą mogli zadeklarować udział swoich dzieci w zajęciach.