Zajęcia szachowe

Uprzejmie informuję, że od 20 kwietnia 2010r. w SP 153 rozpoczną się zajęcia szachowe, które prowadzić będzie instruktor KKSz (www.kksz.krakow.pl)

Zajęcia obywać się będą raz w tygodniu, w jednym z następujących terminów:

    • wtorek godz. 14:30 – 15:25 – klasa IB
    • wtorek godz. 15:30 – 16:25 – klasy IV – VI
    • czwartek godz. 14:30 – 15:25 – klasa IA
    • czwartek godz. 15:30 – 16:25 – klasy II i III.

 

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję: nauczyć się podstaw gry w szachy, nauczyć się zapisywać partie oraz obsługiwać zegar szachowy, podnosić swoje umiejętności szachowe, w sympatycznej atmosferze rozgrywać pojedynki z rówieśnikami.
W trakcie zajęć dziecko powinno: być aktywne, koleżeńskie i zdyscyplinowane, a także mieć ze sobą zeszyt oraz przybory do pisania. Inne pomoce zapewnia organizator.
Aby uczestniczyć w zajęciach należy uiścić składkę członkowską KKSz. Jej wysokość to 50 zł za okres do końca roku szkolnego 200/2010. Płatności prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto klubu do końca kwietnia 2010r.

KBS 51 8591 0007 0020 0052 8360 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko, szkoła.
Kontakt: Jacek Wolak – prezes klubu, tel. 791-655-136
jwolak(zastąp nawias znakiem @)kksz.krakow.pl
Kamila Kałużna – instruktor, tel. 693-046-440

Wicedyrektor Szkoły
Izabella Urbaniec

Spotkanie szkół tischnerowskich – piszą o nas w gazecie

 

Starosądecki dni księdza profesora Józefa Tischnera zakończyło spotkanie przedstawicieli 14 szkół, które noszą imię słynnego filozofa i kaznodziei oraz wieczorna "Podhalańsko – sądecka biesiada poetycka w hołdzie ks. Józefowi Tischnerowi". Do Starego Sącza przyjechali uczniowie i nauczyciele m.in. z Żor, Szczawnicy, Mszany i Krakowa.

Po uroczystej mszy świętej w klasztorze ss. Klarysek wszyscy uczestnicy spotkali się, aby powspominać patrona. gościem młodzieży był brat księdza profesora Kazimierz Tischner (na fotografii w pierwszym rzędzie, w środku) oraz autor biografii Wojciech Bonowicz. Obaj musieli odpowiedzieć na wiele pytań, a właszcza: Jakim był człowiekiem na co dzień? Co lubił, jak odpoczywał, gdzie pisał swoje kazania?

Dzień wcześniej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarta została wystawa pt." Odejście do domu Ojca 28 VI 2000". Zaprezentowano również film pt. "Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku". Po prezentacji obrazu odbyło się spotkanie z autorami Witoldem Beresiem i Arturem Więckiem. (JEC)

Święta Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób dla wszystkich internautów życzy Społeczność SP 153.