ZIMA W SZKOLE

Zima w szkole 2018 (I turnus)

 Czas trwania akcji:  12.02.2018 – 16.02.2018

Godziny zajęć dla uczniów z klas I– III od 7.00  do 14.00

Godziny zajęć dla uczniów z klas IV– VI od 8.00  do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Zbigniew Kwiatek

Zgłoszenia wstępne do wychowawców klas lub bezpośrednio do kierownika wypoczynku do dnia 12.01.2018.

Wypełnione karty kwalifikacyjne, oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu
i podpisany regulamin akcji „Zima w szkole 2018”pobrane ze strony internetowej SP153 należy złożyć u wychowawcy klasy lub u kierownika wypoczynku do dnia 17.01.2018 (dzień wywiadówki semestralnej). Po tym terminie kandydaci do udziału w akcji „Zima w szkole 2018” nie będą kwalifikowani.

Szczegółowy program I turnusu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 15.01.2018.

Wychowawcy podczas I turnusu: Anna Strojny, Ewa Jawor

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni  i zakwalifikowani do udziału w akcji.

Obiad jednodaniowy: koszt – 8zł; wpłata z góry za cały turnus do dnia 08.02.2018

Orientacyjne koszty wycieczek i wyjść: 60 zł płatne u wychowawcy grupy lub u kierownika wypoczynku do dnia 08.02.2018.

 

Zima w szkole 2018 (II turnus)

 Czas trwania akcji:  19.02.2018 – 23.02.2018

Godziny zajęć dla uczniów z klas I– III od 7.00  do 14.00

Godziny zajęć dla uczniów z klas IV– VI od 8.00  do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Zbigniew Kwiatek

Zgłoszenia wstępne do wychowawców klas lub bezpośrednio do kierownika wypoczynku do dnia 12.01.2018.

Wypełnione karty kwalifikacyjne, oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu
i podpisany regulamin akcji „Zima w szkole 2018”pobrane ze strony internetowej SP153 należy złożyć u wychowawcy klasy lub u kierownika wypoczynku do dnia 17.01.2018 (dzień wywiadówki semestralnej). Po tym terminie kandydaci do udziału w akcji „Zima w szkole 2018” nie będą kwalifikowani.

Szczegółowy program II turnusu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 15.01.2018.

Wychowawcy podczas II turnusu: Anna Strojny, Ewa Jawor

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni  i zakwalifikowani do udziału w akcji.

Obiad jednodaniowy: koszt – 8zł; wpłata z góry za cały turnus do dnia 08.02.2018

Orientacyjne koszty wycieczek i wyjść: 60 zł płatne u wychowawcy grupy lub u kierownika wypoczynku do dnia 08.02.2018.

 

https://www.umk.pl/emeryci/socjalna/kolonie_umk/karta_form.pdf

Regulamin akcji zima 2018

Oświadczenie 2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH ŚWIETLIK

 

Cel konkursu : Propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów

Organizator : Fundacja Akademia Młodych Odkrywców

Dotyczy : klas 4-7 szkoły podstawowej

Konkurs przebiega w dwóch etapach :

– etap przygotowawczy polega na wykonaniu

zestawu doświadczeń

– etap drugi- test konkursowy

– termin konkursu : 13 marca 2018 r.

– opłata : 10 zł.

Zapisy wraz z opłatą do 26 stycznia przyjmują nauczyciele przyrody i biologii.

 

Więcej informacji na stronie : www.swietlik.edu.pl

 

szkolne organizatorki

MISTRZOWIE CZYTANIA

IMG_20180119_094936SPRAWOZDANIE Z XI EDYCJI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

 

18 i 19 stycznia 2018r., w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, odbyły się szkolne eliminacje XI Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania dla klas 1 – 7.

W konkursie wzięło udział 35. uczniów, w tym  13. uczniów  z klas 1 – 2, 14. uczniów
z klas  3 – 4 i 8. uczniów z klas 5 – 7.

czytaj dalej

Szkolne eliminacje XI Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Szkolne eliminacje XI Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania odbędą się:

Klasy I, II i III, IV          w czwartek, 18 stycznia 2018r.        w  godz. 10.35 – 12.20

klasy V, VI, VII             w piątek, 19 stycznia 2018r.             w godz. 9.40 – 10.25

 Uczniowie w tym dniu przychodzą na zajęcia lekcyjne zgodnie z  podziałem godzin.

Na konkurs będą proszeni przez członka jury z sal lekcyjnych.

Obowiązuje strój galowy.

Należy przynieść książkę lub skserowany tekst; znać imię i nazwisko autora oraz tytuł przygotowanego tekstu.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2018

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2018

  • Konkurs jest adresowany do uczniów z klas IV-VII
  • Odbędzie się 1.03.2018 r.
  • Jest to test jednokrotnego wyboru.
  • Koszt 9zł
  • Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 5 lutego 2018 r.
  • Dokładne informacje na temat zagadnień konkursowych dla poszczególnych klas, przykładowe testy oraz wszelkie inne informacje związane z konkursem dostępne są na stronie:  www.ces.edu.pl

Konkurs literacko-plastyczny „ZACZYTANA ZAKŁADKA”

Konkurs literacko-plastyczny  „ZACZYTANA ZAKŁADKA”

*Organizatorem konkursu  jest Młodzieżowy Dom Kultury  im. K.I.Gałczyńskiego w Krakowie.

*Konkurs adresowany jest do uczniów z klas III-V.

*Uczestnicy przygotowują krótkie opowiadanie o swojej ulubionej książce/ polskiego autora/
i zakładkę do niej, która będzie ilustracją do książki. Opowiadanie powinno być czytelnym rękopisem, obejmującym około dwie strony formatu A5. Technika plastyczna i forma przygotowania zakładki jest dowolna.

*Prace wraz z zakładką należy przynieść do szkoły do dnia 26 lutego 2018 r. i oddać je nauczycielowi języka polskiego – p. Agnieszce Iwulskiej.